Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. Koop

De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door DVK Systems & Consultancy BVBA. DVK Systems & Consultancy BVBA heeft het recht bepaalde bestellingen te weigeren. Ze zal de klant hiervan op de hoogte brengen. Ook indien DVK Systems & Consultancy BVBA niet in staat is de bestelling uit te voeren (bijvoorbeeld wanneer een artikel uitgeput is), laat ze de koper dit weten. DVK Systems & Consultancy BVBA moet in dergelijk geval geen schadevergoeding betalen. Prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

2. Betalingsmodaliteiten

De koper moet de overeengekomen prijs betalen. DVK Systems & Consultancy BVBA zal de bestelling versturen van zodra de betaling is geschied.

3. Bedenktermijn

De koper heeft gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, het recht om de verkoper mee te delen dat hij van de verkoop afziet. Hij stuurt de aankoop dan aangetekend in de originele verpakking terug naar DVK Systems & Consultancy BVBA, Luikersteenweg 547, 3800 Sint-Truiden. De aankoop zal terug betaald worden van zodra de goederen in ongeschonden staat en in de originele verpakking werden ontvangen.

4. Garantie & Support

Op alle producten is 2 jaar garantie van toepassing.

5. Het Belgisch recht is van toepassing.

DVK Systems & Consultancy BVBA
Luikersteenweg 547
3800 Sint-Truiden

+32.476.44.25.12

BTW BE0473.223.903