Privacy verklaring

DVK Systems & Consultancy BVBA respecteert de privacy van de koper overeenkomstig de wet van 8/12/1992. 

DVK Systems & Consultancy BVBA neemt de door de bezoeker doorgegeven persoonsgegevens op in een databank. De klant heeft het recht ze te raadplegen, te corrigeren of te laten schrappen.Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, gekopieerd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DVK Systems & Consultancy BVBA.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. DVK Systems & Consultancy BVBA is in zijn geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. 

Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. DVK Systems & Consultancy BVBA draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.